Ny 1.sal

Ny 1. sal


Tænker du på at udvide boligen med en ny 1. sal er ordentlig planlægning, god projektering, herunder byggeteknisk rådgivning, nøglen til et vellykket resultat. Som byggerådgiver kan jeg hjælpe dig igennem hele projektet og dermed spare dig for både penge og besvær.


Som bygningskonstruktør har jeg den byggetekniske viden, som vil sikre at konstruktioner udføres korrekt, og der dermed undgås fejl som ofte først viser sig flere år efter byggeriet står færdigt.


Jeg arbejder udelukkende med byggeprojekter der vedrører enfamiliehuse, og med en specialisering på dette komplekse område, ser jeg en stor glæde i at kunne hjælpe andre husejere sikkert gennem et byggeprojekt. Det er en stor beslutning at få lavet en ny 1. sal, og der er mange beslutninger der skal træffes. Uanset om du allerede har en fast plan for din nye 1. sal, eller du stadig kun er nået til de indledende tanker, står jeg klar til at hjælpe dig med at træffe de rigtige beslutninger.


En ny 1. sal kan give dig en bedre udsigt, hvilket også skal være det bedste argument, set i forhold til at bygge en tilbygning. En ny 1. sal er et omfattende byggeprojekt som også omfatter stueetagen, og vil ofte give nogle byggetekniske udfordringer som du fx ikke vil få, hvis du i stedet vælger at udvide arealet med en tilbygning.


Placeringen af trappen mellem stueetagen og 1. sal vil være en udfordring, og ofte vil det medføre flere ombygningsarbejder i stueetagen end man regner med. Skrå vægge på en ny 1. sal tager en del af pladsen og får rummene til at virke mindre. Hvis du har planer om at etablere et badeværelse på 1. salen, skal du tænke på, at både toilet og bad kræver fuld ståhøjde, hvilket kan løses med en kvist. Derudover er der en udfordring med rørføring, afløb m.v., som kan have en betydning for stueetagen. Læs mere nedenfor under - Ny 1. sal – det der kræver opmærksomhed.


Med min viden om arkitektur, indretning og funktionalitet, vil jeg kunne hjælpe dig med fx at sortere i dine ideer, supplere med nye gode ideer, foreslå ændringer og vurdere om nogle af dine egne planer vil være svære eller meget dyre at gennemfører.


Som bygningskonstruktør er jeg specialist i at udarbejde selve hovedprojektet, dvs. de detaljerede tegninger, beregninger og beskrivelser, som skal bruges til at indhentet håndværkertilbud og det som projektet skal bygges efter. Jeg vil også kunne hjælpe dig videre gennem byggeprocessen med at gennemgå og godkende byggeriet, når håndværkeren/entreprenøren afleverer det til dig.


Ny 1. sal - fordele


Mulighed for bedre udsigt

Hvis du står og mangler ekstra kvadratmeter, og dit tag alligevel skal skiftes, kan der være god økonomi i at bygge en 1. sal på huset frem for en tilbygning.

En 1. sal har den fordel, at den kan udføres i flere etaper.

En 1. sal har den store fordel, at den ikke tager plads fra haven.


Ny 1. sal – det der kræver opmærksomhed


Hvis husets nuværende konstruktioner ikke kan bære vægten af en ny førstesal, skal der laves forstærkninger, som kan fordyre byggeprojektet betragteligt.

Jordbunden, fundamentet og øvrige bærende konstruktioner skal kunne bære vægten af 1. salen, hvilket skal undersøges af en geotekniker og ingeniør.

En 1. sal kan også medføre en del ombygning af det oprindelige hus, hvor trappen er en af de største udfordringer.

Kan husets arkitektur bære det?

Byggeregler og en eventuel lokalplan kan være en forhindring.

Huset varmeinstallationer vil med stor sandsynlighed skulle omlægges, hvis rør til radiatorer i stueetagen er ført rundt i skunken.

El-installationer trukket i etageadskillelsen mellem stueetagen skal omlægges. Ved gamle el-installationer (stålrør og stofledninger), skal der trækkes nye ledninger og hertil eventuelle nye kontakter i stueetagen.